lash lift browlift secure payment

Om Whally

Whally är ett skandinaviskt varumärke som skapades genom idéen om att förena vårt avtryck på vår planet med våra barns framtid genom hållbara produkter, kunskapsdelning och initiativ för en hållbar framtid.

Vår målsättning

Vi försöker att möta föräldrars och barns behov och samtidigt tänka hållbarhet. Vi gör vårt yttersta för att använda så lite plast som det går i våra produkter och helst undviker vi det helt. Vi jobbar med fabriker som ta väl hand om sin personal och som tänker på vår natur.

Vi har alltid en tanke bakom våra färgval då vi har erfarenhet av att barn blir lugna av sobra och mjuka färger. Vi vill skapa harmoni både vid matbordet, i lekhörnan och i sängen för ditt barn. Det skadar inte heller att barnens saker smälter in i sin omgivning i hemmet på ett neutralt sätt. “Design och funktion med en medvetenhet för hållbarhet” är vårt motto.

Vårt företag:
Danina Retail AB
Organisationsnummer: 559265-3595

Du är välkommen att kontakta oss för alla frågor och funderingar.