Whally secure payments

Produktsäkerhet

När det handlar om barnprodukter är säkerheten alltid högsta prioritet. Föräldrar och vårdnadshavare strävar alltid efter att skydda sina barn och se till att de använder säkra och pålitliga produkter. Produktsäkerhet för barnprodukter är inte bara en fråga om val av varumärke eller design; det handlar om att göra informerade val och följa riktlinjer för att säkerställa barnets välbefinnande. För oss på Whally är produktsäkerhet den högsta prioriteten och går i linje med vår inriktning på hållbarhet i alla led. Hållbarhet handlar inte bara om produktens hållbarhet, det handlar om en hållbar värld gällande hälsa, säkerhet, trygghet, miljö och många andra områden. Hållbarhet genomsyrar alla led. 


När du handlar produkter från Whally kan du vara säker på att:

  • Ansvarsfullt tillverkade enligt BSCI code of conduct (Internationellt certifiering)
  • Produkterna är certifierade och testade enligt gällande regelverk
  • Alla produkter är fria från gifter och farliga kemikalier
  • 100% livsmedelsgodkänt silikon i våra silikonprodukter (FDA-godkänt eller LFGB)
  • CE-testade och EN71-testade leksaker
  • 3 kvalitetskontroller för varje tillverkad artikel
  • Alla textilier är certifierade

När du köper barnprodukter, oavsett om det är barnkläder, leksaker, barnserviser eller andra produkter, bör du alltid leta efter certifieringar och godkännanden som visar att produkten har genomgått nödvändiga tester och överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. I Europa är CE-märket ett viktigt tecken på överensstämmelse med EU:s säkerhetskrav för exempelvis leksaker. Det finns också andra certifieringar och märkningar som kan variera beroende på produkten, till exempel EN71 för leksaker eller OEKO-TEX för textilier, FDA/LFGB för silikonprodukter och matserviser. Att vara medveten om och följa dessa certifieringar kan ge dig förtroende för produkternas säkerhet. 


Våra barnprodukter är ofta åldersanpassade, och det är viktigt att följa våra åldersrekommendationer. Dessa rekommendationer är utformade med hänsyn till barnets fysiska och kognitiva utveckling. Använd inte produkter som inte är avsedda för ditt barns ålder, eftersom de inte är redo att använda produkten.


Den viktigaste säkerhetsåtgärden för ditt barn är tillsyn och uppmärksamhet. Oavsett hur       säker en produkt kan vara, bör du alltid övervaka ditt barn när han eller hon använder den. Oavsett vilken produkt ditt barn använder bör du alltid vara uppmärksam och nära ditt barn.


Föräldrar och vårdnadshavare har en viktig roll när det gäller att säkerställa att barnprodukter är säkra. Genom att göra informerade val, följa åldersrekommendationer och alltid hålla ett öga på ditt barn kan du skapa en säker och trygg miljö för barnets uppväxt.


Säkerhet är en prioritet som aldrig får kompromissas när det handlar om våra barn. Genom att vara medveten och engagerad kan vi skapa en bättre och säkrare värld för våra små.